Vinkovački Banovci – Salva

Prijavljenih volontera:

0

Potrebnih volontera:

4

Tovarnik – Petković

Prijavljenih volontera:

0

Potrebnih volontera:

3

Slakovci – Đukić

Prijavljenih volontera:

0

Potrebnih volontera:

3

Rokovci- Dekanić

Prijavljenih volontera:

0

Potrebnih volontera:

10

Rokovci – Bičanić

Prijavljenih volontera:

8

Potrebnih volontera:

8

Privlaka- Kurjaković

Prijavljenih volontera:

0

Potrebnih volontera:

5

Otok – Lučić

Prijavljenih volontera:

0

Potrebnih volontera:

4

Našičko novo selo – Juran

Prijavljenih volontera:

0

Potrebnih volontera:

5

Gradište – Šokčević

Prijavljenih volontera:

0

Potrebnih volontera:

5